INFO

Kraj Vysočina,
Horní Cerekev

+420 728 325 744
Aerforce@centrum.cz

Miloslav a Marek Blažkovi

Chov 3 druhů agapornisů: fischeri, škraboškových a růžohrdlých (výstavní typ)

Jak jsem se dostal k agapornisům

Můj otec Miloslav choval různé papoušky již od útlého mládí. V jeho chovu se nacházeli andulky, zebřičky, chůvičky, korely a právě i agapornisové, konkrétně druhu roseicollis. Přišla však povinná vojenská služba, následně rodina a dům, a tak musel jít chov stranou.

Zpět k této zálibě se můj táta vrátil společně se mnou. Vlastnil jsem akvárium a jednou, při nákupu běžných potřeb pro jeho chod, jsem uviděl knihu, na jejímž obalu byla fotografie agapornisů fischeri. Zakoupil jsem ji a od té doby vše již mělo rychlý spád. Nákup první klece, následně výstavba voliér, pořízení prvního přírodně zbarveného páru fischeri. Psal se rok 2002 a já dodnes nezapomenu nadšení z první snůšky, prvního mláděte, prvního odchovu. S těmito pocity jsme začali rozšiřovat náš chov o další chovné klece a páry. K agapornisům fischeri jsme přidali i škraboškové, také přírodní a mutační. Do chovu jsme též přidali agapornisy etiopské, růžohlavé, růžohrdlé i šedohlavé. Z těchto druhů jsme zůstali jen u růžohrdlých a to ve formě výstavního typu.

Chovatelské zařízení

Agapornisové růžohrdlíVybudovali jsme si chovatelské zařízení v suterénu našeho rodinného domu, ale od začátku nám bylo jasné, že míříme výš. Postupným časem jsme společnými silami celé rodiny postavili na zahradě domek o jedné velké místnosti, který jsme kompletně zařídili jako chovatelské zařízení. Nalézá se zde úpravna vzduchu, lapač prachu, regulace vlhkosti i osvětlení a topení. Vše pro maximální pohodlí a kvalitní chov těchto nádherných papoušků. Před tímto domem se ještě nachází čtyři velké voliéry z hliníkových profilů.

K chovu využíváme 32 dřevěných bednových klecí a 8 klecí z hliníku pro umístění mláďat po odstavení od rodičů nebo k vytváření nových párů. K hnízdění využíváme budek z plastu z důvodu jejich velmi snadné údržby. Jako podestýlku bukové štěpky, tím jsme docílili velkého snížení prašnosti. Materiál na stavbu hnízd předkládáme větve černého bezu nebo vrby.

Představení chovu

Chovnou sezónu začínáme v průběhu října umístěním papoušků z venkovních voliér do vnitřních chovných klecí. Ptáci jsou plní energie, v kondici, připraveni k hnízdění. Chovnou sezonu tedy máme přes zimu. V tomto období jsme ve vnitřních prostorech schopni udržet stále stejnou teplotu, vlhkost, kvalitu vzduchu a uměle prodlužujeme dobu denního světla. Vyhneme se tak rozmarům letního počasí, střídání teplot apod. Na jaře veškeré agapornisy opět umísťujeme do venkovních voliér.

Jak jsem již zmínil v úvodu, chováme agapornisy fischeri, škraboškové a růžohrdlé ve výstavním typu. Tento typ není u nás příliš rozšířen, ovšem pomalu se dostává do podvědomí dalších chovatelů. Každý rok navštěvujeme výstavu BVA Masters v Belgii, kde se účastníme výstavy se svými odchovy a současně zde vhodně doplňujeme náš chov o novou, kvalitní krev. Díky této skutečnosti se snažíme posunout chov směrem k vysoké kvalitě, nikoliv kvantitě. Chovatel se musí neustále posouvat kupředu v kvalitně svého chovu a prohlubovat znalosti o problematice mutací, protože jakmile se zastaví, jde vlastně zpět. Budeme rádi, když nás přijedete navštívit!

 

Chované druhy Mutace
 Agapornis fischeri zelený, modrý, tmavý faktor, violet faktor, Misty, Euwing, Slaty, dec, Dominantní straka, recesivní straka, opalin,
tyrkysový,+ kombinace
 Agapornis růžohrdlý zelený, tmavý faktor, oranžovolící, SL ino, opalin, pallid, aqua, skořicový, + kombinace
 Agapornis škraboškový zelený, modrý, tmavý faktor, violet faktor, pastel, Dominantní straka, Edged, Slaty

 


Chovné zařízení Mladí agapornisové fischeri